f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ----------------------------------------- นายวินัย ปานกล่ำ ผอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงฯ ได้ร่วมต้อนรับ นายทศพร เหลืองกัลยาณคุณ ผอ.ขท.ตากที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตากที่ 1 ซึ่งเดินทางมาส่ง นายโกสุม สิงโตทอง ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 2 (ว) #กรมทางหลวง #แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่2
ลงวันที่ 25/02/2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
-----------------------------------------
นายวินัย ปานกล่ำ ผอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 2
พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงฯ ได้ร่วมต้อนรับ
นายทศพร เหลืองกัลยาณคุณ ผอ.ขท.ตากที่ 1
พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตากที่ 1
ซึ่งเดินทางมาส่ง นายโกสุม สิงโตทอง
ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 2 (ว)


'