f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
กรมทางหลวง พร้อมให้บริการ ห้องน้ำสะอาด และจุดพักรถ พักคน กว่า 500 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
ลงวันที่ 26/12/2562

           นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวง ได้จัดเตรียมห้องน้ำ พร้อมให้บริการกว่า 500 แห่ง ที่สำนักงานหมวดทางหลวง ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยว ในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งมีทั้งความสะดวก สะอาด และ ปลอดภัย รวมทั้ง ยังสามารถจอดรถแวะพักผ่อน สอบถามเส้นทาง กับเจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะเดินทางต่อ ซึ่งเป็นการลดความแออัดการจราจรบริเวณปั้มน้ำมันได้อีกทางหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม


'