f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
แขวงฯ นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ได้ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ บริเวณหน้าสำนักงานแขวงฯ และ หมวดทางหลวงในสังกัด
ลงวันที่ 19/03/2563

วันพฤหัสที่ 19 มีนาคม 2563

แขวงฯ นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ได้ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และจัดให้มีเจลล้างมือ ไว้บริการแก่เจ้าหน้าที่ และ ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการระบาดและควบคุมเชื้อไวรัส “โควิด-19” ณ บริเวณหน้าสำนักงานแขวงฯ และ หมวดทางหลวงในสังกัด


'