f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 20/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1223-23-6 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/49/67 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 20/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1224-23-7 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/50/67 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 20/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1225-23-8 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/51/67 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 20/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1226-23-9 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/52/67 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 20/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1227-23-0 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/53/67 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 20/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4258-23-8 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/54/67 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 20/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4259-23-9 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/55/67 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 20/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4260-23-2 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/56/67 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 20/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนปากคลองห้า-จันเสน ตอน5 ระหว่าง กม.17+185-กม.18+200และกม.18+735-กม.19+575 ปริมาณงาน 55.00ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 20/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน ปากคลองห้า-จันเสน ตอน 10 ระหว่าง กม.24+920-กม.27+645 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 37.00 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 2,346 รายการ