f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 19/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ชอ.43/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 19/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (หน.25/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 19/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ทก.27/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 19/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน ปากคลองห้า - จันเสน ตอน 2 ระหว่าง กม.10+300 - กม.11+900 ปริมาณงาน 1,504.00 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 19/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน31431งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข3330 ตอนสุขสำราญ-สำโรงชัย ตอน4 ระหว่างกม.2+653-กม.2+933 และกม.14+000-กม.15+470 ปริมาณงาน 34.00 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 19/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน ปากคลองห้า - จันเสน ตอน 3 ระหว่าง กม.12+700 - กม.14+450 ปริมาณงาน 1,932.00 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 19/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1118 ตอน ท่าพุทรา-เนินมะกอก ระหว่างกม.0+000-กม.2+000และกม.4+057-กม.4+388 ปริมาณงาน 47.00 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 19/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตากฟ้า - หัวถนน ตอน 5 ระหว่าง กม.8+350 - กม.11+255 ปริมาณงาน 84.00 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 15/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 14/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 2,346 รายการ