f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 14/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ (ตล.24/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 14/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1222-23-5 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/39/67 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 14/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1223-23-6 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/40/67 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 14/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1224-23-7 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/41/67 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 14/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1225-23-8 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/42/67 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 14/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1226-23-9 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/43/67 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 14/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1227-23-0 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/44/67 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 14/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4258-23-8 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/45/67 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 14/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4259-23-9 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/46/67 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 14/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4260-23-2 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/47/67 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 2,346 รายการ