f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 12/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ (ชฟ.26/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 11/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 21-6584-15-3 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/34/67 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 11/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6602-07-4 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/35/67 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 11/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-0200-17-7 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/36/67 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 11/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-1111-20-0 ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/37/67 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 11/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-9916-17-5 ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/38/67 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 08/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 9,000 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 08/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ (พศ.16/67,ทก.25/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 07/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (2/67,2/2567) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 06/03/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุจราจร จำนวน 21 รายการ (ชอ.31,32,34,36,38/67, ชฟ.24/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 2,346 รายการ