f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13/05/2564 ถึง 20/05/2564 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 16/04/2564 ถึง 31/05/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นิติกร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 29/03/2564 ถึง 08/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 29/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ใน ตำแหน่ง นิติกร , พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ , พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และ พนักงานพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 15/03/2564 ถึง 23/03/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
6 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 19/02/2564 ถึง 05/03/2564 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ใน ตำแหน่ง พนักงานพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร