f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 14/04/2564 สงกรานต์ปลอดภัย อุ่นใจทุกเส้นทาง ไปกับกรมทางหลวง เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 จุดบริการทั่วไทย แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) *** บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ***
2 12/04/2564 นายสกล กาญจนากร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายปฏิบัติการ และ ฝ่ายวิศวกรรม ดำเนินการตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
3 12/04/2564 นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2564 “จุดให้บริการทั่วไทย” ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ช่องแค – ตากฟ้า ที่ กม.38+850
4 10/04/2564 นายพรพรต สุริยนต์ รส.ทล.11.2 พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2564 “จุดให้บริการทั่วไทย” ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ช่องแค – ตากฟ้า ที่ กม.38+850
5 19/03/2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564 ------------------------------------------------- แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสำรวจและออกแบบพร้อมเตรียมการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ส่วน 1 ระหว่าง กม.72+275 - กม.92+275 งบประมาณ 1,000.00 ล้านบาท ณ วัดห้วยตะโก ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
6 16/03/2564 นายสกล กาญจนากร ผอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) พร้อมบุคลากรในสังกัด ต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (กลุ่มภารกิจด้านกิจการพิเศษ) พร้อมคณะทำงานตรวจประเมินส่วนราชการที่มีสำนักงานตั้งอยู่นอกอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
7 07/01/2564 วันที่ 7 มกราคม 2564 ------------------------------------------------- แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมดำเนินการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนไดตาล – วังพิกุล ตอน 2 ระหว่าง กม.66+775 – กม. 68+200 งบประมาณ 25.000 ล้านบาท ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
8 18/12/2563 ยินดีต้อนรับ ผอ.สกล กาญจนากร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
9 17/12/2563 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมดำเนินการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย – ตาคลี ตอน 1ระหว่าง กม.238+160 – กม. 239+800 งบประมาณ 30 ล้านบาท ณ วัดเขาชายธงวราราม ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
10 06/12/2563 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๓
11 05/12/2563 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๓
12 21/10/2563 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563
13 13/10/2563 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
14 21/08/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ผู้ประกันตน แขวงฯ นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก
15 12/08/2563 12 สิงหาคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า) เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง