f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 10/07/2563 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 หน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile service แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำบริการตามภารกิจหน่วยงานออกให้บริการประชาชน โดยให้บริการทำทางเชื่อมเคลื่อนที่ แผ่นพับประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง ณ ศาลาการเปรียญ วัดโคกมะขวิด หมู่ที่ 7 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ #กรมทางหลวง #1586
2 08/07/2563 ผู้ใช้บริการช่วงวันหยุดยาวเข้าพรรษา 3-7 ก.ค. 2563 ??แขวงฯตากฟ้ายินดีให้บริการค่ะ?? #Service Center แขวงฯ ตากฟ้า 0-5624-2146 #เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง 1586
3 31/03/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) โดยหมวดทางหลวงในสังกัด ได้ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแล้ง ตามโครงการกรมทางหลวง - การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมใจต้านภัยแล้ง แจกจ่ายน้ำแก่ประชาชน
4 06/02/2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. --------------------------------------------------------- นายวินัย ปานกล่ำ ผอ.ขท นครสวรรค์ที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอน นิคมเขาบ่อแก้ว - โค้งวิจารณ์ ระหว่าง กม.21+750 – กม.23+350 งบประมาณ 30.000 ล้านบาท ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
5 23/01/2563 วันที่ 23 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) , สำนักสำรวจและออกแบบ และ สำนักก่อสร้างทางหลวงที่ 1 ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสำรวจและออกแบบพร้อม เตรียมการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ – ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง – อ.หนองบัว ระหว่าง กม.33+000 – กม. 70+000 งบประมาณ 2,150.000 ล้านบาท ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
6 08/01/2563 วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ---------------------------------------------------------- นายวินัย ปานกล่ำ ผอ.ขท นครสวรรค์ที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า - หัวถนน ระหว่าง กม.2+500 - กม.4+075 (บ้านพุยกยูง) โดยมีนาย พรพรต สุริยนต์ รส.ทล.11.2 และนาย ธนาคร จุลอักษร วบ.ทล.11 เข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตากฟ้า #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
7 26/12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 นายวินัย ปานกล่ำ ผอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) บริเวณ Service Center ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ช่องแค – ตากฟ้า ที่ กม.38+850 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวง และตำรวจทางหลวงตากฟ้า เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ
8 17/12/2562 " ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน " ------------------------------------------------- วันที่ 17 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ระหว่าง กม.250+475 - กม.255+165 งบประมาณ 35.000 ล้านบาท ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
9 11/12/2562 กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ร่วมกับ อำเภอตากฟ้า และ อบต.สุขสำราญ จัดกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (จากสี่แยกตากฟ้าถึง อบต.ตากฟ้า) ????????
10 07/12/2562 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ นายวินัย ปานกล่ำ ผอ.ขท.นครสวรรค์ที่ ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวงและ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตากฟ้า #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
11 03/12/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จัดกิจกรรม การบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ดิจิตอลสำหรับบริหารงานบำรุงทางของแขวงทางหลวง โดยมี นายสนทยา พลเยี่ยม รอ.ขท.สกลนครที่ 1 เป็นวิทยากร ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) เวลา 09.00 – 16.00 น.
12 01/12/2562 ประมวลภาพงานเปิดอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
13 14/11/2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายวินัย ปานกล่ำ ผอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงาน กศน จังหวัดนครสวรรค์
14 05/11/2562 “กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562” วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายวินัย ปานกล่ำ ผอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 2 พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงฯจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 บริเวณสองข้างทางทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ช่องแค – ตากฟ้า ระหว่าง กม.39+000 - กม.40+450 #กรมทางหลวง #แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 ตากฟ้า # สายด่วน 1586 ตลอด 24 ชม.
15 18/10/2562 “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" วันที่ 17 ตุลาคม 2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) พร้อม หมวดทางหลวงสุขสำราญ เข้าร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์" ณ วัดไผ่นาเริง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ #กรมทางหลวง #แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 ตากฟ้า # สายด่วน 1586 ตลอด 24 ชม.