f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 29/09/2563 84,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 29/09/2563 105,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุสำนักกงาน จำนวน 9 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 29/09/2563 120,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุสำนักกงาน จำนวน 7 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 29/09/2563 50,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 25/09/2563 10,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 24/09/2563 45,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (B10) จำนวน 837.00 ลิตร 24/09/2563 15,551.46 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (แก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 1,600.00 ลิตร 23/09/2563 36,064.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุไฟฟ้า รีเลย์ ขนาด 60A 240V จำนวน 6 ตัว 23/09/2563 27,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 21/09/2563 33,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (เข้าคลัง) 16/09/2563 177,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยาง CMS-2h จำนวน 20 ถัง (เข้าคลัง) 09/09/2563 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 09/09/2563 123,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 09/09/2563 10.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อจัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-0431-18-5 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/141/63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2563 1,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 538 รายการ