f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ 16/07/2563 242,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 16/07/2563 21,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ 16/07/2563 176,805.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH MP 2501 SP หมายเลข 7430-005-00886-59 15/07/2563 7,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 31-6422-10-0 ยี่ห้อ HITACHI จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/117/63 14/07/2563 600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6424-05-3 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 5 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/116/63 14/07/2563 9,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-7068-17-4 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 3 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/144/63 14/07/2563 2,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-7068-17-4 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/110/63 14/07/2563 2,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6516-95-0 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 3 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/113/63 14/07/2563 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างติดฟิล์มและเปลี่ยนกระจกหัวเก๋ง เครื่องจักรหมายเลข 44-9680-16-7 ยี่ห้อ TOYOTA 14/07/2563 7,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6904-10-3 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 3 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/115/63 10/07/2563 3,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างกลึงตั้งศูนย์ถ่วงเพลาปั่นน้ำ เครื่องจักรหมายเลข 25-7068-17-4 10/07/2563 800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-9036-11-9 ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/112/63 10/07/2563 4,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6602-07-4 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 9 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/111/63 10/07/2563 19,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-0433-18-7 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 4 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/020/63 08/07/2563 2,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 481 รายการ