f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 2 รายการ 1.แกนเพลา 2.คาร์บูเรเตอร์ 11/02/2563 1,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 3 รายการ 1.ขาดึงสายเปิดฝากระโปรงหน้า 2.สายดึงเปิดฝากระโปรงหน้า 3.ขั้วแบตเตอรี่ 11/02/2563 1,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ ฟันบุ้งกี๋ จำนวน 1 รายการ 11/02/2563 1,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 4 รายการ 1.แป๊บน้ำมันเบรค 2.น็อต 3.สลักนิ่ม 4.water pump kit 11/02/2563 1,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) Hotmox จำนวน 40 ตัน 07/02/2563 92,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างซ่อม จำนวน 2 รายการ 1.ระบบแอร์ 2.ไดร์ชาร์ท 07/02/2563 4,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างเปลี่ยนดุมล้อพร้อมลูกปืน 1 รายการ 07/02/2563 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างจ้างซ่อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 1 รายการ 07/02/2563 800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 07/02/2563 39,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 2 รายการ 1.กรองอากาศใน 2. Throttle wire 04/02/2563 1,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อซื้อวัสดุอะไหล่ กรองน้ำมันไฮโดรลิก จำนวน 1 ลูก 04/02/2563 3,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 2 รายการ 1.กรองน้ำมันเครื่อง 2.น็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 04/02/2563 550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ ยางนอก-ในขนาด 7.50-16-12 พร้อมยางพันคอ จำนวน 12 ชุด 04/02/2563 58,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ไฮดีเซล B10 จำนวน 8,000 ลิตร 03/02/2563 198,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,000 ลิตร 03/02/2563 51,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 230 รายการ