f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อกรวยยางจราจร ขนาด 80 ซม. จำนวน 200 อัน 08/04/2563 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อหลอดโซเดียม ขนาด 250 W จำนวน 144 หลอด 08/04/2563 122,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 08/04/2563 153,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 08/04/2563 83,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า - หัวถนน ตอน 5 ระหว่าง กม.15+000 - กม.20+644 ปริมาณงาน 1 แห่ง (90 ต้น) 03/04/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอน ตาคลี - หนองหลวง ที่ กม.2+120 03/04/2563 1,284,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข1 ตอนลำพยนต์ - เกษตรชัย ที่ กม.231+010 และตอน เกษตรชัย - ตาคลี ที่ กม.253+100 03/04/2563 1,712,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์ชำรุด จำนวน 34 รายการ (ครั้งที่2) 03/04/2563 2,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (หิน ม.หนองบัว) 02/04/2563 36,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (หิน ม.หนองบัว) 02/04/2563 264,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,400 ลิตร 01/04/2563 26,796.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 1 ตอนลำพยนต์ - เกษตรชัย ระหว่าง กม.231+571 - กม.231+593 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 4,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ที่ กม.233+100 , ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า - หัวถนน ที่ กม.0+300 และที่ กม.0+500 ปริมาณงาน 3 แห่ง 07/04/2563 2,013,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ตอน 2 ระหว่าง กม.248+000 - กม.248+910 ปริมาณงาน 1 แห่ง (53 ต้น) 03/04/2563 2,065,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ลำพยนต์ - เกษตรชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.218+419 - กม.220+239 ปริมาณงาน 1 แห่ง (53 ต้น) 20/03/2563 2,065,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 340 รายการ