f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อHOTMIX จำนวน 207 ตัน 14/05/2564 476,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อหลักนำทาง จำนวน 200 ต้น 14/05/2564 130,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-9680-16-7 ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 3 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/091/64 12/05/2564 10,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6516-95-0 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/090/64 12/05/2564 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-0430-18-4 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/089/64 12/05/2564 900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างซ่อมหัวต่อพ่วง เครื่องจักรหมายเลข 15-6042-91-5 ยี่ห้อ PANUS 12/05/2564 1,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (เข้าคลัง ม.ไพศาลี) 06/05/2564 189,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) งานจ้างเหมาติดตั้งหมุดสะท้อนแสง 360 องศา ทล.3004 ระหว่าง กม.80+230 - กม.81+530 03/05/2564 374,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 03/05/2564 108,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อหลักเขตทางหลวง จำนวน 200 ต้น (ซื้อเข้าคลัง) 03/05/2564 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (แก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 1,600.00 ลิตร 03/05/2564 44,064.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (เข้าคลัง ม.ท่าตะโก) 03/05/2564 227,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ เครื่องจักรหมายเลข 44-0432-18-6 ยี่ห้อ ISUZU 28/04/2564 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 23-6324-17-0 ยี่ห้อ HINO จำนวน 3 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/088/64 28/04/2564 25,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 21-6584-15-3 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/087/64 28/04/2564 1,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 810 รายการ