Close
title
f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย พร้อมปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวกปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62 พร้อมดูแลผู้ใช้ทางตลอด 24 ชม

แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จัดพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย พร้อมปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวกปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เพื่อเป็นการรณรงค์และแสดงถึงความพร้อมในการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามโครงการเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง พร้อมรณรงค์ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด และมอเตอร์ไซค์เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก  ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 2562 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก #กรมทางหลวง #สอบถามเส้นทางโทร 1586
title
กรมทางหลวง จัดโครงการลดและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 5 มิติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62 เพื่อลดและป้องกันในการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง

          นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ กรมทางหลวงได้จัดทำโครงการลดและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 5 มิติ เพื่อให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง จำนวน 71 สายทาง 135 แห่ง เช่น ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว – ดอนขวาง ที่กม.241+800 – 245+150 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนดาน – อุโมงค์ ที่กม.525 – 258 ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน เชียงใหม่ – ดอยนางแก้ว ที่กม.42 – 52 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาพับผ้า – พัทลุง ที่กม.1133+321 – 1140+000 และทางหลวงหมายเลข 114 ตอน ดอยติ – ลำพูน ที่กม.1+600 – 3+200 เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม
title
กรมทางหลวง สั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมทุกเส้นทางรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

             นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก กรมทางหลวงจึงได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางและอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้ทางโดยระหว่างวันที่ 18 มี.ค. 62 ที่ผ่านมา ถึงวันที่ 3 เม.ย. 62 โดยได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง จำนวน 18 แห่ง แขวงทางหลวง จำนวน 104 แห่ง ทั่วประเทศ ดำเนินการซ่อมหลุมบ่อบนผิวทาง ทำความสะอาดอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เช่น เครื่องหมายนำทาง เส้นจราจร ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณจราจร รวมทั้ง ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้าสองข้างทาง ตลอดจนแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายโดยเฉพาะทางแยกทางร่วมในเส้นทางสายหลักและสายรองและจัดทำป้ายแนะนำทางเลี่ยง เพื่อให้ประชาชนไปใช้เส้นทางและเป็นการช่วยแบ่งจราจรในเส้นทางสายหลัก อ่านเพิ่มเติม