f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
รายงานผลงานความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข ๑๑ สาย แยกอินทร์บุรี – อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี – บ.หนองบัวทอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔+๖๐๐ – ๒๘.๐๐๐ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

ซื่อโครงการ     โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑ สายแยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน ๒ ขอรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ ผลงานประจำเดือนได้   ๑.๓๒๗ % ผลงานรวมถึงเดือนนี้    ๑๐.๕๘๒ % แผนงานประจำเดือน    ๑.๓๓๙ % แผนงานรวมถึงเดือนนี้  ๒.๘๗๖ % เร็ว กว่าแผนงาน  ๗.๗๐๖ % ๑. ปัญหาและอุปสรรค -ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของกรมชลประทานได้ -ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟได้ - เสาไฟฟ้าแรงสูงติดขัดการก่อสร้าง ๒. แนวทางการแก้ไข - กำลังอยู่ในช่วงขออนุญาตก่อสร้างและสรุปแบบก่อสร้างกับกรมชลประทาน - กำลังอยู่ในช่วงขออนุญาตก่อสร้างกับทางการรถไฟ - การไฟฟ้าตาคลีรับทราบและกำลังดำเนินการตั้งงบเพื่อทำการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าที่ติดขัดการก่อสร้าง ๓. คาดหมายผลสำเร็จของโครงการฯ     - แล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง หากไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) อ่านข่าวโครงการต้นฉบับ
title
กรมทางหลวง ยันนโยบายคมนาคมไม่ได้สั่งรื้อเกาะกลางทำแบริเออร์

กรมทางหลวง ยันนโยบายคมนาคมไม่ได้สั่งรื้อเกาะกลางทำแบริเออร์ ให้เริ่มกับโครงการใหม่หรือปรับปรุงเกาะสีเดิมเท่านั้น ยันช่วยลดความรุนแรงอุบัติเหตุ เปิดรูปแบบเกาะกลางถนน ทล. จะใช้แบบผสมผสาน แบริเออร์-แบบยก นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า จากกรณีมีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวประเด็น “ทล.-ทช. งานเข้ารื้อแบบสร้างทางใหม่ หวั่นผู้ใช้ถนนอันตราย” โดยมีเนื้อหาว่า ทล. และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) จะดำเนินการรื้อเกาะกลาง เพื่อใช้แบริเออร์แปะแผ่นยางพารา (Rubber Fender barrier) นั้น กรมทางหลวง ขอชี้แจงว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ไม่ได้มีนโยบายให้ทุบรื้อเกาะกลางเดิมที่เป็นแบบเกาะยก เพื่อทำใหม่เป็นแบริเออร์ แต่ได้สั่งการให้ดำเนินการในโครงการก่อสร้างใหม่ หรือปรับปรุงเกาะสีที่มีอยู่เดิมเท่านั้น เพราะที่ผ่านมาถนนที่เป็นเกาะสี จะเกิดอุบัติเหตุรถวิ่งข้ามเสนสวนกัน ชนประสานงารุนแรงบ่อยครั้ง และมีผู้เสียชีวิต ทล.จะดำเนินการนำแท่ง Rubber Fender Barrier มาวางเฉพาะพื้นที่เกาะกลางถนนที่เป็นเกาะสี เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนถนนทางหลวง นอกจากนี้ถนนที่จะออกแบบใหม่ในปีงบประมาณ 2563 ขนาด 4 ช่องจราจร และ 6 ช่องจราจร จะมีการออกแบบระบบ Rubber Fender Barrier เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุเช่นกัน เพราะจากผลการวิจัยพบว่า การใช้แท่ง Concrete Barriers โดยมีแผ่นยางกันกระแทกคลุมแท่งคอนกรีต จะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุลงได้ไม่น้อยกว่า 30% อย่างไรก็ตามการเลือกใช้แบริเออร์แทนการปรับปรุงเป็นเกาะยก เพราะมีราคาถูกกว่า ทำได้เร็ว ปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง และไม่เกิดการวิ่งข้ามเลนมาชน รูปแบบเกาะกลางที่ ทล. จะเลือกใช้กับถนนของ ทล. จะใช้เป็นเกาะกลางแบบแบริเออร์เป็นหลัก ซึ่งนิยมใช้กับทางหลวงที่มีความกว้างเขตทางแคบ และเป็นรูปแบบฉนวนกั้นที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัย โดยออกแบบให้มีระยะปลอดภัยด้านข้าง (Leteral Clearance) ระหว่างช่องจราจรกับเกาะกลาง นายสราวุธ กล่าวด้วยว่า ยืนยันว่าการใช้เกาะกลางแบบแบริเออร์ เป็นรูปแบบที่มีข้อได้เปรียบด้านความปลอดภัย รองรับความเร็วได้สูงกว่า ค่าก่อสร้างไม่สูง มีความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างมากกว่า จัดการจราจรได้ดี ใช้เวลาก่อสร้างน้อย เมื่อเทียบกับเกาะยกปลูกหญ้า อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงน้อย ทำให้ช่วยประหยัดเงินค่าก่อสร้างเกาะกลาง และลดค่าบำรุงรักษาเกาะกลางในการตัดหญ้าและรดน้ำต้นไม้ ขณะเดียวกันยังเป็นการใช้พื้นที่ในการเวนคืนอย่างเต็มที่ และที่สำคัญจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน และช่วยให้ชาวสวนยางพาราขายยางพาราได้มากขึ้นด้วย ——————-
title
กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนกันยายน 2562 พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจร พบอุบัติเหตุแจ้งสายด่วน 1586

กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ เดือนกันยายน 2562 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 736 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 120 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 610 คน จำนวน รถที่เกิดอุบัติเหตุ 1,109 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 9 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนกันยายน ๒๕61 จำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 11% ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1% บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 6% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 23% ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 72% (532 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ หลับใน 7% (48 ครั้ง) การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 5% (39 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 4% (26 ครั้ง) อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรม