f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) โดยหมวดทางหลวงในสังกัด ได้ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแล้ง ตามโครงการกรมทางหลวง - การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมใจต้านภัยแล้ง แจกจ่ายน้ำแก่ประชาชน
ลงวันที่ 31/03/2563

แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) โดยหมวดทางหลวงในสังกัด ได้ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแล้ง ตามโครงการกรมทางหลวง - การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมใจต้านภัยแล้ง แจกจ่ายน้ำแก่ประชาชน


'