f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 หน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile service แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำบริการตามภารกิจหน่วยงานออกให้บริการประชาชน โดยให้บริการทำทางเชื่อมเคลื่อนที่ แผ่นพับประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง ณ ศาลาการเปรียญ วัดโคกมะขวิด หมู่ที่ 7 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ #กรมทางหลวง #1586
ลงวันที่ 10/07/2563

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
    หน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile service แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อนำบริการตามภารกิจหน่วยงานออกให้บริการประชาชน โดยให้บริการทำทางเชื่อมเคลื่อนที่ แผ่นพับประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง ณ ศาลาการเปรียญ วัดโคกมะขวิด หมู่ที่ 7 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
#กรมทางหลวง
#1586


'