f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ผู้ประกันตน แขวงฯ นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก
ลงวันที่ 21/08/2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563
      ผู้ประกันตน แขวงฯ นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก โดย สำนักงานประกันสังคมจังหวัด นครสวรรค์ สาขาตาคลี ร่วมกับ โรงพยาบาลตากฟ้า ให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และการให้คำแนะนำแก้ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม การใช้สิทธิประกันสังคม และสิทธิประโยชน์ ณ ห้องประชุมยุญเจริญกิจ แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
#กรมทางหลวง
#1586


'