f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
เข้ารับการอบรม โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ การขออนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวง (ระบบงาน E-Service)
ลงวันที่ 03/08/2566
วันที่ 3 สิงหาคม 2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ (ตากฟ้า)
โดยหัวหน้าสารสนเทศ หัวหน้าหมวดทางหลวง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ การขออนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวง (ระบบงาน E-Service) โดยมีทีมวิทยากร จากสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง มาถ่ายทอดให้ความรู้ ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เวลา 09.30 - 16.00 น.

'