f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ---------------------------------------------------------- นายวินัย ปานกล่ำ ผอ.ขท นครสวรรค์ที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า - หัวถนน ระหว่าง กม.2+500 - กม.4+075 (บ้านพุยกยูง) โดยมีนาย พรพรต สุริยนต์ รส.ทล.11.2 และนาย ธนาคร จุลอักษร วบ.ทล.11 เข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตากฟ้า #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
ลงวันที่ 08/01/2563
วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.
----------------------------------------------------------
นายวินัย ปานกล่ำ ผอ.ขท นครสวรรค์ที่ 2
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ในทางหลวงหมายเลข 1145
ตอน ตากฟ้า - หัวถนน
ระหว่าง กม.2+500 - กม.4+075 (บ้านพุยกยูง)
โดยมีนาย พรพรต สุริยนต์ รส.ทล.11.2
และนาย ธนาคร จุลอักษร วบ.ทล.11 เข้าร่วมสังเกตการณ์
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตากฟ้า
 
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

'