f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
วันที่ 23 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) , สำนักสำรวจและออกแบบ และ สำนักก่อสร้างทางหลวงที่ 1 ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสำรวจและออกแบบพร้อม เตรียมการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ – ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง – อ.หนองบัว ระหว่าง กม.33+000 – กม. 70+000 งบประมาณ 2,150.000 ล้านบาท ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
ลงวันที่ 23/01/2563

วันที่ 23 มกราคม 2563

-------------------------------------------------

แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) , สำนักสำรวจและออกแบบ และ สำนักก่อสร้างทางหลวงที่ 1 ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสำรวจและออกแบบพร้อม

เตรียมการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ – ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง – อ.หนองบัว ระหว่าง กม.33+000 – กม. 70+000 งบประมาณ 2,150.000 ล้านบาท ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ

ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

#กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.


'