f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
มอเตอร์เวย์ M6 เปิดให้ใช้ฟรีตลอดปี 2567 เป็นข้อมูลจริง
ลงวันที่ 12/01/2567
ตามที่มีข่าวสารประเด็นเรื่องมอเตอร์เวย์ M6 เปิดให้ใช้ฟรีตลอดปี 2567 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง ?
 
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ปรับปรุงถนนพร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งป้ายห้าม, ป้ายเตือน, ป้ายแนะนำเส้นทาง รวมทั้งป้ายขอความร่วมมือห้ามหยุดรถถ่ายรูปเสร็จสิ้นแล้ว โดยเปิดใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (M6) หรือมอเตอร์เวย์สายบางประอิน-นครราชสีมา ทิศทางขาขึ้นและขาล่อง รวมระยะทาง 77.493 กิโลเมตร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนที่จะเดินทางได้ทราบ ซึ่งเป็นถนนที่จะรองรับการจราจรและอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะให้บริการฟรีจนกว่าการก่อสร้างโครงการจะเสร็จสมบูรณ์และกำหนดเก็บค่าผ่านทางในปี 2568
<<อ่านต่อ>>

'