f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทำแผ่นพับกิจกรรม ๕ ส.
ลงวันที่ 13/01/2563

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทำแผ่นพับกิจกรรม ๕ ส. 
    เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในกรมทางหลวง ให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
   

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
56 ดาวน์โหลด

'