f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาสะพานปี 2564 รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน ปากคลองห้า-จันเสน ที่ กม.20+125 ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอน ตาคลี-หนองหลวง ที่ กม.33+805 ปริมาณงาน 2 แห่ง 23/12/2563 นว.2/38/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาสะพานปี 2564 รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน ปากคลองห้า-จันเสน ที่ กม.20+125 ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอน ตาคลี-หนองหลวง ที่ กม.33+805 ปริมาณงาน 2 แห่ง 04/12/2563 นว.2/37/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.225 เกยไชย - ศรีมงคล ตอน 5 ระหว่าง กม.79+000-กม.81+555 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 71 ต้น 13/11/2563 นว.2/18/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาสะพานปี2564 รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน ปากคลองห้า-จันเสน ที่ กม.20+125 ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอน ตาคลี-หนองหลวง ที่ กม.33+805 ปริมาณงาน 2 แห่ง 23/11/2563 นว.2/16/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงตาคลีของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง ปริมาณงาน 05/11/2563 นว.2/3/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
6 ขายทอดตลาด แบตเตอรี่ ชำรุด จำนวน 127 ลูก (งานงบประมาณ) 07/08/2563 ประกาศยกเลิก แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
7 ขายทอดตลาด วัสดุทั่วไป ชำรุด จำนวน 10 รายการ 01/07/2563 นว.2/15/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
8 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงสุขสำราญ ของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) 14/05/2563 438/e.45/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
9 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงลำพยนต์ ของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) 14/05/2563 438/e.44/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
10 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกยไชย - ศรีมงคล ที่ กม.69+537 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2563 438/e.43/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอน ตาคลี - หนองหลวง ที่ กม.2+120 14/04/2563 438/e.22/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข1 ตอนลำพยนต์ - เกษตรชัย ที่ กม.231+010 และตอน เกษตรชัย - ตาคลี ที่ กม.253+100 14/04/2563 438/e.21/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
13 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน ชำรุดอจำนวน 93 รายการ 25/06/2563 นว.2/9/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า - หัวถนน ตอน 5 ระหว่าง กม.15+000 - กม.20+644 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2563 438/e.5/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงลำพยนต์ ของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) 14/04/2563 438/e.28/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 20 รายการ