f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาด แบตเตอรี่ ชำรุด จำนวน 127 ลูก (งานงบประมาณ) 07/08/2563 ประกาศยกเลิก แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2 ขายทอดตลาด วัสดุทั่วไป ชำรุด จำนวน 10 รายการ 01/07/2563 นว.2/15/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
3 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงสุขสำราญ ของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) 14/05/2563 438/e.45/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
4 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงลำพยนต์ ของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) 14/05/2563 438/e.44/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
5 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกยไชย - ศรีมงคล ที่ กม.69+537 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2563 438/e.43/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอน ตาคลี - หนองหลวง ที่ กม.2+120 14/04/2563 438/e.22/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข1 ตอนลำพยนต์ - เกษตรชัย ที่ กม.231+010 และตอน เกษตรชัย - ตาคลี ที่ กม.253+100 14/04/2563 438/e.21/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
8 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน ชำรุดอจำนวน 93 รายการ 25/06/2563 นว.2/9/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า - หัวถนน ตอน 5 ระหว่าง กม.15+000 - กม.20+644 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2563 438/e.5/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงลำพยนต์ ของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) 14/04/2563 438/e.28/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงสุขสำราญ ของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) 14/04/2563 438/e.27/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุด จำนวน 34 รายการ 27/03/2563 นว.2/7/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
13 ขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด 40 รายการ 21/02/2563 นว2/5/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
14 ขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด จำนวน 33 รายการ 21/02/2563 นว.2/งท/4/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
15 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ลำพยนต์-เกษตรชัย ระหว่าง กม.220+972-กม.221+522 ปริมาณงาน 18,205.000 ตร.ม. 09/01/2562 นว.2/e.28/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ