f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า - หัวถนน ตอน 5 ระหว่าง กม.15+000 - กม.20+644 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2563 01/04/2563 438/e.5/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุด จำนวน 34 รายการ 27/03/2563 27/03/2563 นว.2/7/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด 40 รายการ 21/02/2563 21/02/2563 นว2/5/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด จำนวน 33 รายการ 21/02/2563 21/02/2563 นว.2/งท/4/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
5 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ลำพยนต์-เกษตรชัย ระหว่าง กม.220+972-กม.221+522 ปริมาณงาน 18,205.000 ตร.ม. 09/01/2562 09/01/2562 นว.2/e.28/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ