f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 01/02/2567 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 02/01/2567 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 01/12/2566 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 03/11/2566 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
5 รายงานผลการสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 06/10/2566 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
6 รายงานผลการสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 01/09/2566 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
7 รายงานผลการสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 03/08/2566 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
8 รายงานผลการสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 03/07/2566 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
9 รายงานผลการสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 07/06/2566 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
10 รายงานผลการสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 02/05/2566 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
11 รายงานผลการสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 04/04/2566 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12 รายงานผลการสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 01/03/2566 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
13 รายงานผลการสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 02/02/2566 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
14 รายงานผลการสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 03/01/2566 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
15 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 06/12/2565 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ