f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอน นิคมเขาบ่อแก้ว - โค้งวิจารณ์ ระหว่าง กม.23+880 - กม.25+220 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/08/2566 นว.2/29/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (ชฟ.69-66,ชผ.6-66,พ.8-66) 18/08/2566 438/40/66/153 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
3 จ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 21113 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3475 ตอน ทับกฤช - พนมรอก ระหว่าง กม.22+540 - กม.23+013 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1,600.00 ตร.ม. 13/06/2566 438/ม.2/66/21 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
4 จ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 21113 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ระหว่าง กม.249+331 - กม.249+662 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ปริมาณงาน 1,158.00 ตร.ม. 13/06/2566 438/ม.2/66/20 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
5 จ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 21113 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า - หัวถนน ระหว่าง กม.0+500 - กม.0+964 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ปริมาณงาน 818.00 ตร.ม. 13/06/2566 438/ม.2/66/19 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
6 จ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 21113 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1412 ตอน คอกควายใหญ่ - พนมรอก ระหว่าง กม.14+848 - กม.15+400 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1,597.00 ตร.ม. 13/06/2566 438/ม.2/66/18 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
7 งานถางป่า(ขนาดกลาง) ทางหลวงหมายเลข 3475 ตอน ทับกฤช - พนมรอก ที่ กม.14+200 - กม.19+000 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ,ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ตากฟ้า - ไดตาล ระหว่าง กม.44+000 - กม.50+000 ด้านซ้ายทางและขวาทาง และทางหลวงหมายเลข 3329 ตอน ตาคลี - หนองหลวง ระหว่าง กม.27+00 31/03/2566 438/ม.2/66/12 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
8 จ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 21113 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1412 ตอน คอกควายใหญ่ - พนมรอก ที่ กม.15+182 - กม.15+252 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ปริมาณงาน 1,593.00 ตร.ม. 09/03/2566 438/ม.2/66/10 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
9 จ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 21113 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน พระนอน - ท่าตะโก ระหว่าง กม.17+060 - กม.19+620 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1,600.00 ตร.ม. 06/02/2566 438/ม.2/66/8 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
10 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน ลำพยนต์ - เกษตรชัย ระหว่าง กม.๒๓๐+๔๘๐ - กม.๒๓๐+๗๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 08/02/2566 นว.2/27/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
11 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 3004 ผลผลิต 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 1,900 อัน) 10/01/2566 438/ม.2/66/7 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๓๐๐ งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข ๑ ผลผลิต 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน ๑,๙๒๙ อัน) 10/01/2566 438/ม.2/66/6 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอนควบคุม 0200 ตอน นิคมเขาบ่อแก้ว - โค้งวิจารณ์ ระหว่าง กม.25+520 - กม.26+723 ปริมาณงาน 10,827.00 ตร.ม. 15/12/2565 นว.2/28/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (ตล.13,14,15/66 , หน.15/66) 15/12/2565 438/60/66/47 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
15 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ2566งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน31410งานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข3327ตอนควบคุม0200ตอนนิคมเขาบ่อแก้ว-โค้งวิจารณ์ ตอน2 ระหว่าง กม.19+400-กม.20+380ผลผลิต1แห่งปริมาณงาน29.00ต้น 15/11/2565 นว.2/23/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 188 รายการ