f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาติดตั้งหมุดสะท้อนแสง 360 องศา ทล.1 ระหว่าง กม.232+840-กม.235+000 และ กม.239+800-กม.241+711 22/02/2564 438/ม.2/64/19 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2 จ้างงานจ้างเหมาติดตั้งหมุดสะท้อนแสง 360 องศา ทล.1 (0603) ตอน ตาคลี - ดอนรังนก ระหว่าง กม.261+120 - กม.262+833(LT) และ กม.261+600 - กม.262+833(RT) ตามรายละเอียดแนบท้าย 05/02/2564 438/ม.2/64/16 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 8,000.00 ลิตร 18/02/2564 438/35/64/12 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 14/01/2564 438/45/64/43 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาสะพานปี2564 รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน ปากคลองห้า-จันเสน ที่ กม.20+125 ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอน ตาคลี-หนองหลวง ที่ กม.33+805 ปริมาณงาน 2 แห่ง 12/01/2564 คค.06065/พ.1/1/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาสะพานปี 2564 รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน ปากคลองห้า-จันเสน ที่ กม.20+125 ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอน ตาคลี-หนองหลวง ที่ กม.33+805 ปริมาณงาน 2 แห่ง 09/12/2563 นว.2/38/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
7 งานเครื่องหมายนำทาง(Road Delineator) ทล.3196 ตอน ปากคลองห้า - จันเสน ระหว่าง กม.10+100 - กม.19+550 ปริมาณงาน 517.00 อัน 18/11/2563 438/ม.2/64/3 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
8 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานเครื่องหมายนำทาง(Road Delineator) ทล.3196 ตอน ปากคลองห้า - จันเสน ระหว่าง กม.2+100 - กม.10+100 ปริมาณงาน 370.00 อัน 18/11/2563 438/ม.2/64/2 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาสะพานปี 2564 รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน ปากคลองห้า-จันเสน ที่ กม.20+125 ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอน ตาคลี-หนองหลวง ที่ กม.33+805 ปริมาณงาน 2 แห่ง 24/11/2563 นว.2/37/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
10 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงท่าตะโก (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบจำนวน 1 หลัง 17/11/2563 นว.2/36/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
11 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอน นิคมเขาบ่อแก้ว - โค้งวิจารณ์ ระหว่าง กม.8+000 - กม.26+723 เป็นตอนๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,232 ม. 11/11/2563 นว./34/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกยไชย - ศรีมงคล ตอน 2 ระหว่าง กม.52+000 - กม.54+555 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 71.00 ต้น 11/11/2563 นว.2/33/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 23300 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า – หัวถนน ตอน 3 ระหว่าง กม.26+196 – กม.27+550 ผลผลิต1แห่งปริมาณงาน 71ต้น 12/11/2563 นว.2/31/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 39100 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1411 ตอน หนองคอก – ธารทหาร ตอน 2 ระหว่าง กม.2+600 – กม.5+120 ผลผลิต1แห่ง ปริมาณงาน 73ต้น 12/11/2563 นว.2/30/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน พระนอน - ท่าตะโก ตอน 2 ระหว่าง กม.33+300 – กม.35+750 ผลผลิต1แห่ง ปริมาณงาน 71 ต้น 12/11/2563 นว.2/32/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 133 รายการ