f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 2 รายการ 1.กรองน้ำมันเครื่อง 2.น็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 03/02/2563 03/02/2563 438/30/028/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2 ซื้อวัสดุอะไหล่ ยางนอก-ในขนาด 7.50-16-12 พร้อมยางพันคอ จำนวน 12 ชุด 03/02/2563 03/02/2563 438/30/027/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
3 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุด จำนวน 34 รายการ 29/01/2563 29/01/2563 นว.2/3/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
4 ซื้อซื้อวัสดุอะไหล่ Hose จำนวน 1 รายการ 28/01/2563 28/01/2563 438/30/026/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
5 ซื้อวัดสุอะไหล่ จำนวน 2 รายการ 1. ชุดจานครัช 2.ฝาครอบจานครัช 28/01/2563 28/01/2563 438/30/025/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
6 ซื้อซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 3 รายการ 1.Tube 2.แป๊บเบรค 3.B00ster ciutch 28/01/2563 28/01/2563 438/30/024/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
7 งานจ้างเหมาทำการตัดแต่งกิ่งไม้ ทล.1119,ทล.1411,ทล.3004 ด้านซ้ายทางและขวาทาง จำนวน 170 ต้น 20/01/2563 20/01/2563 438/ม.2/63/17 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
8 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 3 รายการ 1.รีเลย์ 2.รีเลย์พัดลม 3.สายแอร์ 20/01/2563 20/01/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
9 ซื้อสัสดุอะไหล่ Absdrder Assy Shock rear จำนวน 1 ชุด 20/01/2563 20/01/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
10 จ้างซ่อมหน้าแป้นท่อไอเสีย จำนวน 1 ขุด 20/01/2563 20/01/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
11 จ้างซ่อม 2 รายการ 1.เจียร์จานเบรค 2.จ้างตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 20/01/2563 20/01/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12 งานจ้างเหมาทำการตัดแต่งกิ่งไม้ ทล.3331 ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+611 ด้านซ้ายทางและขวาทาง จำนวน 158 ต้น 15/01/2563 15/01/2563 438/ม.2/63/15 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
13 วัสดุอะไหล่ จานครัช จำนวน 2 ชุด 26/11/2562 22/11/2562 438/30/003/62 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
14 แบตเตอรี่ 12V 70A 26/11/2562 22/11/2562 438/30/002/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย 10/05/2562 02/05/2562 438/45/62/90 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ