f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 21113 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทล.1(0603) ตอน ตาคลี - ดอนรังนก ตอน 5 กม.257+064-257+142 และ กม.257+310-257+328 24/06/2563 438/ม.2/63/40 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2 จ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 21113 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทล.1(0603) ตอน ตาคลี - ดอนรังนก ตอน 3 กม.254+693 -255+027 และ กม.256+650 - 256+178 04/06/2563 438/ม.2/63/36 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
3 จ้างงานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าในเขตทาง ทล. 3004 ระหว่าง กม.13+298 - กม.43+298 และ ทล.3327 ระหว่าง กม.8+000 - กม.26+723 ตามรายละเอียดแนบท้าย 05/06/2563 438/ม.2/63/35 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
4 จ้างงานปรับปรุง Guard rail ทล.1119 25/05/2563 438/ม.2/63/34 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
5 จ้างซ่อมชุดกระบอกไฮดรอลิก เครื่องจักรหมายเลข 74-6164-10-9 04/06/2563 438/020/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
6 จ้างกิจกรรมบำรุงรักาาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 21113 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทล.11 ตอน ช่องแค - ตากฟ้า ระหว่าง กม.36+900-38+300 02/06/2563 438/ม.2/63/33 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
7 จ้างกิจกรรมบำรุงรักาาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 21113 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทล.1(0603) ตอน ตาคลี - ดอนรังนก ตอน 2 กม.254+523 -254+693 และ กม.254+785-254+952 ตามรายละเอียดแนบท้าย 14/05/2563 438/ม.2/63/32 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
8 ซื้อจัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-2754-18-1 ยี่ห้อ HONDA จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/083/63 21/04/2563 438/30/64/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
9 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 ปุ่มสะท้อนแสง (สองหน้า) จำนวน 861 อัน ตามรายละเอียดแนบท้าย 12/05/2563 438/ม.2/63/30 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
10 งานปรับปรุง Guard rail ทล.1 และ 3331 14/05/2563 438/ม.2/63/29 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
11 จ้างกิจกรรมบำรุงรักาาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 21113 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทล.1(0603) ตอน ตาคลี - ดอนรังนก ตอน 4 กม.256+718-257+064 28/04/2563 438/ม.2/63/27 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12 กิจกรรมบำรุงรักาาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 21113 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทล.1(0603) ตอน ตาคลี - ดอนรังนก ตอน 6 กม.257+920-258+220 ตามรายละเอียดแนบท้าย 24/04/2563 438/ม.2/63/25 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
13 งานเครื่องหมายจราจร ทล.3004 ตอน พระนอน - ท่าตะโก ระหว่าง กม.15+278 - กม.37+758 ปริมาณงาน 371.70 ตร.ม. 24/04/2563 438/ม.2/63/24 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
14 จ้างกิจกรรมบำรุงรักาาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 21113 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทล.1(0603) ตอน ตาคลี - ดอนรังนก ตอน 1 กม.254+460-254+785 ปริมาณงาน 2,880.00 ตร.ม. 15/04/2563 438/ม.2/63/23 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
15 จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6603-07-5 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 3 รายการ 15/04/2563 438/30/62/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 85 รายการ