f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.1145 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตากฟ้า-หัวถนน ระหว่าง กม.20+975-กม.22+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/08/2562 15/08/2562 นว.2/e.37/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า-หัวถนน ที่ กม.28+666 และทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน พระนอน-ท่าตะโก ที่ กม.38+340 ผลผลิต 3 แห่ง ปริมาณงาน 64.800 ตร.ม. 01/04/2562 01/04/2562 นว.2/e.36/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
3 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1119 ตอนน้ำสาดเหนือ-หนองผักหวาน ระหว่าง กม.0+000-กม.26+847 (เป็นตอนๆ) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,044.000 เมตร 01/04/2562 01/04/2562 นว.2/e.35/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
4 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่2 (ตากฟ้า) ผลผลิต 3 แห่ง ปริมาณงาน 3,800.000 ตร.ม. 01/04/2562 01/04/2562 นว.2/e.34/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
5 โครงการพัฒนาและบูรณะปรับปรุง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (งบจังหวัด)ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตากฟ้า-ไดตาล ระหว่าง กม.45+000-กม.48+000 ปริมาณงาน 30,000.000 ตารางเมตร 31/01/2562 30/01/2562 นว.2/e.33/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
6 งานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวบง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ปริมาณงาน 1,208.000 อัน 18/01/2562 18/01/2562 นว.2/e.32/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
7 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ตากฟ้า - ไดตาล ระหว่าง กม.48+000-กม.49+000 ปริมาณงาน 1.000 กม. 11/01/2562 11/01/2562 นว.2/e.31/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
8 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกยไชย-ศรีมงคล ระหว่าง กม.43+550-กม.45+500 ปริมาณงาน 17,550.000 ตร.ม. 11/01/2562 10/01/2562 นว.2/e.29/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
9 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ลำพยนต์-เกษตรชัย ระหว่าง กม.220+972-กม.221+522 ปริมาณงาน 18,205.000 ตร.ม. 11/01/2562 10/01/2562 นว.2/e.28/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2562 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ตากฟ้า-ไดตาล ระหว่าง กม.48+000-กม.49+000 ปริมาณงาน 1.000 กม. 04/01/2562 04/01/2562 นว.2/e.31/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
11 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ตาคลี-ดอนรังนก ระหว่าง กม.256+000-กม.261+100 ปริมาณงาน 29,735.000 ตร.ม. 28/12/2561 28/12/2561 นว.2/e.30/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนควบคุม 0202 ตอน เกยไชย-ศรีมงคล ระหว่าง กม.43+550-กม.45+500 ปริมาณงาน 17,550.000 ตร.ม. 28/12/2561 28/12/2561 นว.2/e.29/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
13 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลำพยนต์-เกษตรชัย ระหว่าง กม.220+972-กม.221+522 ปริมาณงาน 18,205.000 ตร.ม. 28/12/2561 28/12/2561 นว.2/e.28/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ