f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อHOTMIX จำนวน 207 ตัน 14/05/2564 438/60/64/97 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2 ซื้อหลักนำทาง จำนวน 200 ต้น 14/05/2564 438/60/64/96 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
3 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-9680-16-7 ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 3 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/091/64 12/05/2564 438/30/91/64 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
4 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6516-95-0 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/090/64 12/05/2564 438/30/90/64 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
5 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-0430-18-4 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/089/64 12/05/2564 438/30/89/64 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
6 จ้างซ่อมหัวต่อพ่วง เครื่องจักรหมายเลข 15-6042-91-5 ยี่ห้อ PANUS 12/05/2564 438/012/64 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (เข้าคลัง ม.ไพศาลี) 06/05/2564 438/60/64/95 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
8 งานจ้างเหมาติดตั้งหมุดสะท้อนแสง 360 องศา ทล.3004 ระหว่าง กม.80+230 - กม.81+530 03/05/2564 438/ม.2/64/25 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 03/05/2564 438/60/64/94 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
10 ซื้อหลักเขตทางหลวง จำนวน 200 ต้น (ซื้อเข้าคลัง) 03/05/2564 438/60/64/93 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
11 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (แก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 1,600.00 ลิตร 03/05/2564 438/35/64/17 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (เข้าคลัง ม.ท่าตะโก) 03/05/2564 438/60/64/92 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
13 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ เครื่องจักรหมายเลข 44-0432-18-6 ยี่ห้อ ISUZU 28/04/2564 438/011/64 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
14 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 23-6324-17-0 ยี่ห้อ HINO จำนวน 3 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/088/64 28/04/2564 438/30/88/64 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
15 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 21-6584-15-3 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/087/64 28/04/2564 438/30/87/64 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 762 รายการ