f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ 16/07/2563 438/60/63/105 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 16/07/2563 438/60/63/104 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
3 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ 16/07/2563 438/60/63/103 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
4 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH MP 2501 SP หมายเลข 7430-005-00886-59 15/07/2563 438/ม.2/63/41 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
5 จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 31-6422-10-0 ยี่ห้อ HITACHI จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/117/63 14/07/2563 438/30/98/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
6 จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6424-05-3 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 5 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/116/63 14/07/2563 438/30/97/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
7 จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-7068-17-4 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 3 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/144/63 14/07/2563 438/30/96/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
8 จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-7068-17-4 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/110/63 14/07/2563 438/30/95/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
9 จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6516-95-0 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 3 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/113/63 14/07/2563 438/30/94/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
10 จ้างติดฟิล์มและเปลี่ยนกระจกหัวเก๋ง เครื่องจักรหมายเลข 44-9680-16-7 ยี่ห้อ TOYOTA 14/07/2563 438/022/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
11 จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6904-10-3 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 3 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/115/63 10/07/2563 438/30/93/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12 จ้างกลึงตั้งศูนย์ถ่วงเพลาปั่นน้ำ เครื่องจักรหมายเลข 25-7068-17-4 10/07/2563 438/021/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
13 จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-9036-11-9 ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/112/63 10/07/2563 438/30/92/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
14 จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6602-07-4 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 9 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/111/63 10/07/2563 438/30/91/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
15 จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-0433-18-7 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 4 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/020/63 08/07/2563 438/30/90/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 445 รายการ