f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 29/09/2563 438/45/63/119 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 29/09/2563 438/45/63/118 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
3 ซื้อวัสดุสำนักกงาน จำนวน 9 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 29/09/2563 438/40/63/117 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
4 ซื้อวัสดุสำนักกงาน จำนวน 7 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 29/09/2563 438/40/63/116 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
5 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 25/09/2563 438/40/63/115 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 24/09/2563 438/60/63/114 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
7 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (B10) จำนวน 837.00 ลิตร 24/09/2563 438/35/63/31 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
8 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (แก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 1,600.00 ลิตร 23/09/2563 438/35/63/30 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า รีเลย์ ขนาด 60A 240V จำนวน 6 ตัว 23/09/2563 438/45/63/114 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
10 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 21/09/2563 438/40/63/113 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (เข้าคลัง) 16/09/2563 438/60/63/112 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยาง CMS-2h จำนวน 20 ถัง (เข้าคลัง) 09/09/2563 438/60/63/113 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
13 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 09/09/2563 438/45/63/112 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 09/09/2563 438/45/63/112 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
15 ซื้อจัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-0431-18-5 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/141/63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2563 438/30/122/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 504 รายการ