f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อกรวยยางจราจร ขนาด 80 ซม. จำนวน 200 อัน 08/04/2563 08/04/2563 438/60/63/68 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2 ซื้อหลอดโซเดียม ขนาด 250 W จำนวน 144 หลอด 08/04/2563 08/04/2563 438/45/63/67 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 08/04/2563 08/04/2563 438/45/63/66 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
4 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 08/04/2563 08/04/2563 438/60/63/65 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (หิน ม.หนองบัว) 02/04/2563 02/04/2563 438/60/63/64 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (หิน ม.หนองบัว) 02/04/2563 02/04/2563 438/60/63/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
7 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,400 ลิตร 01/04/2563 01/04/2563 438/35/63/15 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (หิน ม.ไพศาลี) ตามรายละเอียดแนบท้าย 27/03/2563 27/03/2563 438/60/63/62 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 26/03/2563 26/03/2563 438/60/63/61 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (หิน ม.ท่าตะโก) ตามรายละเอียดแนบท้าย 25/03/2563 25/03/2563 438/60/63/60 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
11 ซื้อวัสดุ งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติของทางหลสง ทล.3196 ระหว่าง กม.2+390 - กม.2+410 จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย 25/03/2563 25/03/2563 438/60/63/59 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12 ซื้อจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 24/03/2563 24/03/2563 438/35/2/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
13 ซื้อวัสดุมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 5 รายการ 23/03/2563 20/03/2563 438/85/63/58 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
14 ซื้อจัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6603-07-5 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 2 รายการ 20/03/2563 20/03/2563 438/30/59/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
15 ซื้อจัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6426-05-5 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ 20/03/2563 20/03/2563 438/30/58/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 289 รายการ