f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (สญ.15/67) 22/02/2567 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (ลย.9/67) 02/01/2567 438/60/67/47 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
3 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ (ชอ.9/67) 23/11/2566 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
4 66119042489 03/11/2566 438/60/67/10 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ (ชฟ.59,60-66) 15/05/2566 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ (ชฟ.61,62-66) 15/05/2566 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ตล.28/66) 20/04/2566 438/60/66/104 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (หน.23/66) 19/01/2566 438/60/66/67 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 21/09/2565 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (หน.04/65,ทก.9/65,พศ.7/65,ตล.6/65,สญ.6/65) 15/11/2564 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
11 จ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉินทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปากคลองห้า - จันเสน ระหว่าง กม.2+450 - กม. 5+600 23/06/2564 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12 ซื้อแผ่นสติ๊กเกอร์ติดเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ตามรายละเอียดแนบท้าย 04/06/2563 438/60/63/89 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
13 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนเกษตรชัย - ตาคลี ระหว่าง กม.232+830 - กม.233+580 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 438/e.41/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
14 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ลำพยนต์-เกษตรชัย ระหว่าง กม.220+972-กม.221+522 ปริมาณงาน 18,205.000 ตร.ม. 09/01/2562 นว.2/e.28/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2562 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ตากฟ้า-ไดตาล ระหว่าง กม.48+000-กม.49+000 ปริมาณงาน 1.000 กม. 10/01/2562 นว.2/e.31/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ