f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า - หัวถนน ตอน 5 ระหว่าง กม.15+000 - กม.20+644 ปริมาณงาน 1 แห่ง (90 ต้น) 03/04/2563 03/04/2563 438/e.12/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอน ตาคลี - หนองหลวง ที่ กม.2+120 03/04/2563 03/04/2563 438/e.22/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข1 ตอนลำพยนต์ - เกษตรชัย ที่ กม.231+010 และตอน เกษตรชัย - ตาคลี ที่ กม.253+100 03/04/2563 03/04/2563 438/e.21/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
4 ขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์ชำรุด จำนวน 34 รายการ (ครั้งที่2) 03/04/2563 03/04/2563 นว.2/8/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
5 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 1 ตอนลำพยนต์ - เกษตรชัย ระหว่าง กม.231+571 - กม.231+593 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 27/03/2563 438/e.7/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
6 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ที่ กม.233+100 , ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า - หัวถนน ที่ กม.0+300 และที่ กม.0+500 ปริมาณงาน 3 แห่ง 04/04/2563 07/04/2563 438/e.25/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ตอน 2 ระหว่าง กม.248+000 - กม.248+910 ปริมาณงาน 1 แห่ง (53 ต้น) 03/04/2563 03/04/2563 438/e.23/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
8 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน ชำรุดอจำนวน 93 รายการ 25/03/2563 25/03/2563 นว.2/6/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอนตาคลี - หนองหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.31+670 - กม.33+315 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/04/2563 07/04/2563 438/e.26/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนปากคลองห้า - จันเสน ตอน 2 ระหว่าง กม.26+000 - กม.27+645 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2563 20/03/2563 438/e.6/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนตาคลี - ดอนรังนก ตอน 2 (สามแยกหัวหวาย) ที่ กม.258+342 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2563 20/03/2563 438/e.1/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนช่องแค - ตากฟ้า ตอน 6 (สี่แยกตากฟ้า) ที่ กม.40+855 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2563 20/03/2563 438/e.4/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนเกรียงไกรกลาง - เกยไชย ตอน 2 (สามแยกทับกฤชเหนือ) ที่ กม.21+063 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 03/04/2563 438/e.15/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนปากคลองห้า - จันเสน ตอน 4 (สามแยกพรหมนิมิต) ที่ กม.20+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 03/04/2563 438/e.16/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน ไดตาล - วังพิกุล ตอน 2 ระหว่าง กม.56+730 - กม.57+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 03/04/2563 438/e.17/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 49 รายการ