f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดชุดเครื่องตัดและเจาะถนน 1 เครื่อง อุปกรณ์อัดฉีด 1 เครื่อง และรถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตัน 1 คัน 21/04/2564 นว.2/งท/2/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2 ซื้อจัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4828-19-2 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/009/64 15/12/2563 438/30/9/64 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาสะพานปี 2564 รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน ปากคลองห้า-จันเสน ที่ กม.20+125 ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอน ตาคลี-หนองหลวง ที่ กม.33+805 ปริมาณงาน 2 แห่ง 17/12/2563 นว.2/38/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาสะพานปี 2564 รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน ปากคลองห้า-จันเสน ที่ กม.20+125 ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอน ตาคลี-หนองหลวง ที่ กม.33+805 ปริมาณงาน 2 แห่ง 25/11/2563 นว.2/37/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
5 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงท่าตะโก (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบจำนวน 1 หลัง 18/11/2563 นว.2/36/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
6 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอน นิคมเขาบ่อแก้ว - โค้งวิจารณ์ ระหว่าง กม.8+000 - กม.26+723 เป็นตอนๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,232 ม. 13/11/2563 นว./34/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกยไชย - ศรีมงคล ตอน 2 ระหว่าง กม.52+000 - กม.54+555 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 71.00 ต้น 13/11/2563 นว.2/33/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 23300 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า – หัวถนน ตอน 3 ระหว่าง กม.26+196 – กม.27+550 ผลผลิต1แห่งปริมาณงาน 71ต้น 13/11/2563 นว.2/31/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 39100 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1411 ตอน หนองคอก – ธารทหาร ตอน 2 ระหว่าง กม.2+600 – กม.5+120 ผลผลิต1แห่ง ปริมาณงาน 73ต้น 13/11/2563 นว.2/30/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน พระนอน - ท่าตะโก ตอน 2 ระหว่าง กม.33+300 – กม.35+750 ผลผลิต1แห่ง ปริมาณงาน 71 ต้น 13/11/2563 นว.2/32/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
11 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกยไชย - ศรีมงคล ตอน 7 ระหว่าง กม.90+635 - กม.93+190 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 71.00 ต้น 13/11/2563 นว.2/29/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 20510 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน พระนอน - ท่าตะโก ตอน1ระหว่าง กม.21+675 – กม.24+125 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 71 ต้น 13/11/2563 นว.2/17/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกยไชย - ศรีมงคล ตอน 5 ระหว่าง กม.79+000 - กม.81+555 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 71.00 ต้น 13/11/2563 นว.2/18/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1119 ตอน หนองผักหวาน - ท่าตะโก ตอน 2 ระหว่าง กม.34+110 - กม.36+560 ผลผลิต 1 แห่ง 13/11/2563 นว.2/27/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน น้ำสาดเหนือ - หนองกลับ ตอน 5 ระหว่าง กม.96+275 - กม.98+900 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 73 ต้น 13/11/2563 นว.2/26/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 117 รายการ