f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างงานซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอน ตาคลี-หนองหลวง ที่ กม.3+690 ด้านขวาทาง (ม.ตาคลี) 23/02/2567 438/ม.2/67/7 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (สญ.15/67) 23/02/2567 438/60/67/80 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 22/02/2567 438/60/67/79 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ตล.23/67) 22/02/2567 438/60/67/78 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (ชอ.30/67) 22/02/2567 438/60/67/77 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (พศ.12/67,สญ.13/67) 20/02/2567 438/40/67/76 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
7 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ (ชอ.23,25,27/67) 14/02/2567 438/60/67/75 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ตล.21/67) 14/02/2567 438/60/67/74 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (พศ.13/67) 14/02/2567 438/60/67/73 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
10 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ (ชอ.24,26,28/67) 13/02/2567 438/60/67/72 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 07/02/2567 438/60/67/71 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ (ชอ.20/67) 06/02/2567 438/70/67/70 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
13 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ (ชอ.21/67) 02/02/2567 438/60/67/69 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
14 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 9,000 ลิตร 02/02/2567 438/35/67/68 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
15 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,300 ลิตร 01/02/2567 438/35/67/67 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 951 รายการ