f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 21/10/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) งานซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปากคลองห้า - จันเสน ระหว่าง กม.2+100 - กม.8+100 ปริมาณงาน 54,000.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 21/10/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) งานซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปากคลองห้า - จันเสน ระหว่าง กม.8+100 - กม.14+100 ปริมาณงาน 54,000.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 21/10/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) งานซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปากคลองห้า - จันเสน ระหว่าง กม.14+100 - กม.19+530 ปริมาณงาน 48,870.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 06/10/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน น้ำสาดเหนือ-หนองผักหวาน ตอน 5 (ชื่อตอนเก่า) (ทางหลวงหมายเลข 11 น้ำสาดเหนือ-หนองกลับ ตอน 5) (ชื่อตอนใหม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 06/10/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงท่าตะโก (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบจำนวน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 29/09/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุสำนักกงาน จำนวน 7 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 29/09/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุสำนักกงาน จำนวน 9 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 29/09/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 29/09/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 29/09/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกยไชย-ศรีมงคล ตอน 5 ระหว่าง กม.79+000 - กม.81+555 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 71.00 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 617 รายการ