f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 22/02/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (สญ.15/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 22/02/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 21/02/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (ชอ.30/67) ยกเลิกแผน
4 21/02/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ตล.23/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 21/02/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอน ตาคลี-หนองหลวง ที่ กม.3+690 ด้านขวาทาง (ม.ตาคลี) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 21/02/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ตล.23/67) ยกเลิกแผน
7 21/02/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (ชอ.30/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 20/02/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ตล.23/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 20/02/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (ชอ.30/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 19/02/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (พศ.12/67,สญ.13/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 2,252 รายการ