f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 16/07/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 16/07/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW WHIT) ทล.1118 ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+827 ตามรายละเอียดแนบท้าย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 16/07/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างเหมาทำป้ายอิงเจ็ทไวนิล จำนวน 1 ผืน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 13/07/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH MP 2501 SP หมายเลข 7430-005-00886-59 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 13/07/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 13/07/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 13/07/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 10/07/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างติดฟิล์มและเปลี่ยนกระจกหัวเก๋ง เครื่องจักรหมายเลข 44-9680-16-7 ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 10/07/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6516-95-0 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 3 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/113/63 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 10/07/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-7068-17-4 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/110/63 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 526 รายการ