f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
ปีงบประมาณ 2567
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P67020017019
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (พศ.12/67,สญ.13/67)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 6,665.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 19/02/2567
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 02/2567
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ