f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
ปีงบประมาณ 2567
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P67020020715
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอน ตาคลี-หนองหลวง ที่ กม.3+690 ด้านขวาทาง (ม.ตาคลี)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 48,766.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 21/02/2567
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 02/2567
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ