f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
2241 08/05/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2242 08/05/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2243 08/05/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อยาง CRS - 2 จำนวน 12 ถัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2244 07/05/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) น้ำมันหล่อลืน จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2245 07/05/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่แบตเตอรี่ ขนาด 12 V 70 Ah จำนวน 1 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2246 07/05/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างซ่อมมอเตอร์สตาร์ท จำนวน 1 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2247 07/05/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่ จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2248 02/05/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2249 02/05/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2250 02/05/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ (เข้าคลัง) ตามรายละเอียดแนบท้าย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 2,241 ถึง 2,250 จาก 2,346 รายการ