f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
2251 02/05/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,000.00 ลิตร ตามรายละเอียดแนบท้าย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2252 30/04/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 8,000.00 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2253 29/04/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2254 29/04/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างงานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 21201 งานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0201 ตอน พระนอน - ท่าตะโก ระหว่าง กม.43+341 - กม.43+537 ปริมาณงาน 19,576.00 ตร.ม. ตามรายละเอียดปริมาณงานแ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2255 22/04/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2256 22/04/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2257 22/04/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 24 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2258 22/04/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2259 22/04/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2260 22/04/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 2,251 ถึง 2,260 จาก 2,346 รายการ