f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2206 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 04/04/2562 15,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2207 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย 04/04/2562 170,255.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2208 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างซ่อมบุ้งกี๋ เครื่องจักรหมายเลข 77-6078-03-0 จำนวน 1 รายการ 04/04/2562 2,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2209 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 04-6749-16-4 จำนวน 1 รายการ 27/03/2562 800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2210 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 04-6748-16-3 จำนวน 1 รายการ 27/03/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2211 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 04-6747-16-2 จำนวน 2 รายการ 27/03/2562 1,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2212 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 04-6746-16-1 27/03/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2213 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 04-4234-16-5 จำนวน 1 รายการ 27/03/2562 1,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2214 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 04-4233-16-4 จำนวน 1 รายการ 27/03/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2215 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 04-4233-16-4 จำนวน 1 รายการ 27/03/2562 1,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2216 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 04-2756-18-3 จำนวน 1 รายการ 27/03/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2217 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 04-2753-18-0 27/03/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2218 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 04-0618-18-0 จำนวน 1 รายการ 27/03/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2219 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 04-0617-18-9 จำนวน 1 รายการ 27/03/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2220 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 04-0615-18-7 จำนวน 1 รายการ 22/03/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,206 ถึง 2,220 จาก 2,261 รายการ