f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1234-23-9 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/63/67 05/04/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1233-23-8 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/62/67 05/04/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1232-23-7 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/61/67 05/04/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1231-23-6 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/60/67 05/04/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1230-23-5 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/59/67 05/04/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1229-23-1 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/58/67 05/04/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1228-23-0 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/57/67 05/04/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน พระนอน-ท่าตะโก ที่ กม.42+650 ด้านขวาทาง (ม.ท่าตะโก) 02/04/2567 37,702.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 01/04/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,300 ลิตร 01/04/2567 51,285.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทล.3004ตอนพระนอน-ท่าตะโกระหว่างกม.20+086-กม.20+800,กม.29+543-กม.30+313และกม.43+548-กม.44+648ทล.3004ตอนท่าตะโก-ไดตาลระหว่างกม.47+800-กม.50+900ทล.3004ตอนไดตาล-วังพิกุลระหว่างกม.62+718-กม.63+840และกม.64+005-กม.64+666ปริมาณงาน180ต้น 04/04/2567 2,713,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีพ.ศ.2567 รหัสงาน 31434 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจรระบบกำหนดเวลาคงที่หรือระบบตามปริมาณจราจร ทล.3004ตอนพระนอน-ท่าตะโกระหว่าง38+348-กม.38+359และกม.44+300-กม.44+311ทล.3004 ตอน ไดตาล-วังพิกุล ระหว่างกม.64+666-กม.64+667ปริมาณงาน3แห่ง 04/04/2567 1,236,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีพ.ศ.2567รหัสงาน31431งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทล.225ตอนเกรียงไกรกลาง-เกยไชยระหว่างกม.10+000-กม.14+000ทล.225ตอนเกยไชย-ศรีมงคลระหว่างกม.70+226-กม.71+624,กม.84+700-กม.84+940,กม.85+688-กม.86+465และกม.90+025-กม.90+557ปริมาณงาน97ต้น 04/04/2567 2,458,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า-หัวถนน ตอน6 ระหว่าง กม.1+800-กม.28+600 ปริมาณงาน 65.00 ต้น 18/04/2567 1,122,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3475ตอนทับกฤช-พนมรอกตอน6 ระหว่างกม.9+000-กม.10+358,กม.13+501-กม.14+271และกม.21+000-กม.21+600 ปริมาณงาน 52 ต้น 18/04/2567 839,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,234 รายการ