f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2221 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 04-4228-16-7 จำนวน 1 รายการ 22/03/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2222 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 04-4299-16-8 22/03/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2223 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 04-6741-16-7 22/03/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2224 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 04-6742-16-8 จำนวน 1 รายการ 22/03/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2225 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 04-6743-16-9 จำนวน 1 รายการ 22/03/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2226 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า-หัวถนน ที่ กม.28+666 และทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน พระนอน-ท่าตะโก ที่ กม.38+340 ผลผลิต 3 แห่ง ปริมาณงาน 64.800 ตร.ม. 30/04/2562 1,940,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2227 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1119 ตอนน้ำสาดเหนือ-หนองผักหวาน ระหว่าง กม.0+000-กม.26+847 (เป็นตอนๆ) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,044.000 เมตร 30/04/2562 2,040,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2228 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่2 (ตากฟ้า) ผลผลิต 3 แห่ง ปริมาณงาน 3,800.000 ตร.ม. 30/04/2562 1,450,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2229 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 22/03/2562 315,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2230 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/03/2562 26,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2231 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 22/03/2562 164,356.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2232 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,152.00 ลิตร 18/03/2562 59,997.76 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2233 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 5,848.00 ลิตร 18/03/2562 163,042.24 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2234 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 18/03/2562 9,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2235 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 18/03/2562 119,933.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,221 ถึง 2,235 จาก 2,261 รายการ