f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (ชฟ.34/67) 23/05/2567 9,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาคลี - หนองหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.9+500 - กม.11+000 ปริมาณงาน 1 20/05/2567 9,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 20/05/2567 496,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ( ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอน นิคมเขาบ่อแก้ว - โค้งวิจารณ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.14+000 - กม.15+620 ปริมาณงาน14,580.00 ตร.ม. 24/05/2567 9,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 17/05/2567 99,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-0430-18-4 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/79/67 23/05/2567 1,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-9916-17-5 ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/78/67 23/05/2567 1,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-0434-18-8 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/77/67 23/05/2567 1,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 47-6034-90-1 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/76/67 23/05/2567 2,230.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-1402-21-5 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/75/67 23/05/2567 1,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6793-14-0 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/74/67 23/05/2567 1,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างซ่อมไดร์สตาร์ท เครื่องจักรหมายเลข 31-6036-88-7 ยี่ห้อ BITELLI ตามใบบันทึกเลขที่ 438/08/67 15/05/2567 2,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างซ่อมปั้มน้ำ เครื่องจักรหมายเลข 25-6981-16-2 ยี่ห้อ ISUZU ตามใบบันทึกเลขที่ 438/07/67 15/05/2567 4,590.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างซ่อมเบรกและลูกปืนล้อหน้าซ้าย เครื่องจักรหมายเลข 44-9680-16-7 ยี่ห้อ TOYOTA ตามใบบันทึกเลขที่ 438/06/67 13/05/2567 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-0431-18-5 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/73/67 15/05/2567 3,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,261 รายการ