f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2116 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างจ้างเปลี่ยนไฟท้ายซ้าย-ขวา จำนวน 1 รายการ 06/06/2562 2,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2117 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างจ้างซ่อมเสริมฟองน้ำเบาะนั่งพนักพิงซ้าย-ขวา จำนวน 1 รายการ 06/06/2562 4,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2118 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างทำป้่ายอิงเจ็ทไวนิว จำนวน 1 ผืน 23/05/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2119 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างทำป้่ายอิงเจ็ทไวนิว จำนวน 1 ผืน 16/05/2562 2,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2120 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 23/05/2562 56,805.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2121 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อ กรวยยาง สูง 80 ซม. จำนวน 60 อัน 22/05/2562 40,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2122 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 17/05/2562 46,786.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2123 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อ HOTMIX จำนวน 80 ตัน 17/05/2562 172,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2124 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อ HOTMIX จำนวน 60 ตัน 14/05/2562 129,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2125 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/05/2562 127,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2126 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ กรองน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 27/05/2562 550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2127 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 4 รายการ 27/05/2562 2,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2128 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่จำนวน 4 รายการ 27/05/2562 20,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2129 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ ยางนอก-ยางใน-ยางรอง จำนวน 6 เส้น 27/05/2562 63,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2130 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ กรองน้ำมันดีเซล 27/05/2562 950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,116 ถึง 2,130 จาก 2,234 รายการ