f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2131 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ ฟันบุ้งกี๋หลัง จำนวน 1 รายการ 27/05/2562 3,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2132 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ใบมีดตัดหญ้า จำนวน 1 ราย 22/05/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2133 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ใบมีดตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 22/05/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2134 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ คาร์บูเรเตอร์ จำนวน 1 รายการ 22/05/2562 850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2135 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่่่ คาบูเรเตอร์ จำนวน 1 รายการ 22/05/2562 850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2136 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ สายส่งน้ำขนาด 3 จำนวน 1 รายการ 22/05/2562 1,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2137 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ใบมีดตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 22/05/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2138 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ สายคันเร่ง จำนวน 1 รายการ 22/05/2562 1,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2139 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่ กรองน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 รายการ 22/05/2562 1,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2140 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่ ใบมีดตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 17/05/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2141 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่ ใบมีดตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 17/05/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2142 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่ ใบมีดตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 17/05/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2143 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่ ใบมีดตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 17/05/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2144 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างทำป้ายอิงเจ็ทไวนิล จำนวน 3 ผืน 08/05/2562 1,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2145 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 08/05/2562 2,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,131 ถึง 2,145 จาก 2,234 รายการ