f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 07/02/2567 368,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ (ชอ.20/67) 06/02/2567 8,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ (ชอ.21/67) 02/02/2567 237,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 9,000 ลิตร 02/02/2567 274,410.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 01/02/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,300 ลิตร 01/02/2567 49,205.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/35/2/67 02/02/2567 38,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (หน.17/67,ชอ.19/67) 29/01/2567 1,610.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (01/67, พ.1/2567, 1/2567) 29/01/2567 9,765.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ลย.11/67) 29/01/2567 2,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (ตล.16/67, ลย.10/67) 23/01/2567 115,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (ชอ.17,18/67) 23/01/2567 55,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 9,000 ลิตร 22/01/2567 274,410.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างงานจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ HP หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-11761-60, เครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-14278-63, เครื่อง Printer HP M604 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-10211-60, เครื่องสำรองไฟฟ้า Syndome หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-003-07341-63 18/01/2567 8,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 18/01/2567 320,710.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,234 รายการ