f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ (ชอ.41/67) 11/03/2567 25,685.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (2/67,2/2567) 08/03/2567 13,236.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 9,000 ลิตร 08/03/2567 274,410.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ (ชอ.33,35,37,39/67) 07/03/2567 31,440.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 21 รายการ (ชอ.31,32,34,36,38/67, ชฟ.24/67) 07/03/2567 289,824.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิก เครื่องจักรหมายเลข 82-6123-14-9 ยี่ห้อ HITACHI ตามใบบันทึกเลขที่ 438/05/67 18/03/2567 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6516-95-0 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/33/67 08/03/2567 1,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-0432-18-6 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/32/67 08/03/2567 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-0433-18-7 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/31/67 08/03/2567 14,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-7088-20-6 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/30/67 08/03/2567 29,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-0431-18-5 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/29/67 08/03/2567 14,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-0432-18-6 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/28/67 08/03/2567 3,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 47-6034-90-1 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/27/67 08/03/2567 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 31-6155-91-3 ยี่ห้อ INGERSOLL RAND จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/26/67 08/03/2567 3,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างงานจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-14284-63 04/03/2567 2,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,234 รายการ