f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1226-23-9 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/43/67 20/03/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1225-23-8 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/42/67 20/03/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1224-23-7 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/41/67 20/03/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1223-23-6 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/40/67 20/03/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1222-23-5 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/39/67 20/03/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ (ตล.24/67) 18/03/2567 16,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 15/03/2567 98,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ (ชฟ.26/67) 13/03/2567 2,384.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-9916-17-5 ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/38/67 14/03/2567 3,590.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-1111-20-0 ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/37/67 14/03/2567 1,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-0200-17-7 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/36/67 14/03/2567 1,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6602-07-4 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/35/67 14/03/2567 2,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ (พศ.16/67,ทก.25/67) 12/03/2567 42,445.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 21-6584-15-3 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/34/67 14/03/2567 1,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (ชอ.40/67) 11/03/2567 1,804.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 2,234 รายการ