f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 01/03/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,300 ลิตร 01/03/2567 50,375.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างงานซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอน ตาคลี-หนองหลวง ที่ กม.3+690 ด้านขวาทาง (ม.ตาคลี) 23/02/2567 48,766.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (สญ.15/67) 23/02/2567 64,975.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 22/02/2567 498,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ตล.23/67) 22/02/2567 31,930.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (สญ.15/67) 22/02/2567 64,975.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ขายวัสดุชำรุดจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2567 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ขายครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2567 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (ชอ.30/67) 22/02/2567 37,052.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (พศ.12/67,สญ.13/67) 20/02/2567 6,665.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ (ชอ.23,25,27/67) 14/02/2567 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ตล.21/67) 14/02/2567 10,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (พศ.13/67) 14/02/2567 73,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ (ชอ.24,26,28/67) 13/02/2567 72,422.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 2,234 รายการ