f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4259-23-9 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/55/67 25/03/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4258-23-8 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/54/67 25/03/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1227-23-0 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/53/67 25/03/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1226-23-9 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/52/67 25/03/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1225-23-8 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/51/67 25/03/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1224-23-7 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/50/67 25/03/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1223-23-6 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/49/67 25/03/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1222-23-5 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/48/67 25/03/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ชอ.43/67) 21/03/2567 1,590.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ (ชอ.42/67) 20/03/2567 162,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างงานจ้างทำป้ายอิงค์เจ็ท ไวนิลขอบเจาะตาไก่ ขนาด 120x240 เซนติเมตร งานประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 3 ป้าย 20/03/2567 1,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4260-23-2 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/47/67 20/03/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4259-23-9 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/46/67 20/03/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4258-23-8 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/45/67 20/03/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-1227-23-0 ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/44/67 20/03/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 2,234 รายการ